Rodičia sú v živote dieťaťa tie najdôležitejšie osoby. Rodina dieťa vychováva, formuje, vštepuje mu základné hodnoty a v neposlednom rade buduje v dieťati pocit sebadôvery a vlastnej ceny. Napriek tomu, že každý z rodičov zohráva v tomto procese nezastupiteľnú úlohu, mimoriadnu pozornosť si zaslúži vzťah „otec- dcéra“. Jeho kvalita dokáže život dievčaťa a následne aj dospelej ženy ovplyvniť viac ako si myslíte. Úloha […]

Rodičia sú v živote dieťaťa tie najdôležitejšie osoby. Rodina dieťa vychováva, formuje, vštepuje mu základné hodnoty a v neposlednom rade buduje v dieťati pocit sebadôvery a vlastnej ceny. Napriek tomu, že každý z rodičov zohráva v tomto procese nezastupiteľnú úlohu, mimoriadnu pozornosť si zaslúži vzťah „otec- dcéra“. Jeho kvalita dokáže život dievčaťa a následne aj dospelej ženy ovplyvniť viac ako si myslíte.

Úloha otca

Muž je vo vzťahu k svojím deťom v odlišnom postavení ako matka. Na rozdiel od nej totiž nemá možnosť dieťa intenzívnejšie vnímať v priebehu tehotenstva a jeho „kariéra otca“ tak začína až samotným narodením dieťa. Bolo by však chybou myslieť si, že táto rodičovská úloha je menej dôležitá. Naopak, mnohí psychológovia sa zhodujú, že otec je pre správny rozvoj dieťaťa nepostrádateľný.

„Otec má byť pre dieťa vzorom, nositeľom cieľov a úloh do života. Mal by tak vytvárať pre dieťa model ako zvíťaziť so sebou samým prostredníctvom pevnej vôle a budovať u detí disciplínu a sebakritickosť. Otec učí deti uznať práva ostatných ľudí, správne odhadovať svoje možnosti a schopnosti. Takéto deti spoliehajú sami na seba a dôverujú si, “ komentuje psychologička a odborná garantka Projektu sebadôvery Dove Mária Tóthová Šimčáková.

Otcovstvo by malo byť preto charakterizované predovšetkým dobrým vzťahom s otcom. Ten znamená spoločné trávenie času, dôveru dieťa voči otcovi a jeho presvedčenie, že sa môže na rodiča vždy spoľahnúť. Dôležitá je však tiež autorita otca určujúca hranice, ktoré dieťa nemôže prekročiť. Kombinácia vyššie zmienených faktorov je základným predpokladom harmonického rozvoja detskej osobnosti.

Prečítajte si celý článok na andawell.sk

Pridaj komentár