Základný cenník:

Úvodná konzultácia s rodičom (cca 60 min)60 €
Konzultačné stretnutia (cca 55 min )50 €
Stretnutie (cca 50 min.) v čase po 17:0060 €
Písomná správa pre rodiča /školu/ na vyžiadanie50 €
Spoločné stretnutie rodič a dieťa (cca 60 min)70 €

Špecializované diagnostiky:

Diagnostika metódou Dr. Sindelar na dielčie oslabenie výkonu (2 až 3 hod)125 €
- vypracovanie správy po diagnostike20 €
Kontrolné stretnutia metódy Dr. Sindelar /30 min / 40min/20/30 €
Program Efektívne učenie (1,5 hod/ 3 stretnutia)140 €
Diagnostika školskej zrelosti (1,5 hod )65 €
Diagnostika školskej zrelosti v predškolskom zariadení (2 hod s konzultáciou )70 €
Diagnostika školskej úspešnosti a osobnosti dieťaťa (2 hod a konzultácia )100 €

Iné:

Online poradenstvo50 € / 60 min