Dnešný svet objektívne nenapomáha budovaniu zdravého sebavedomia. Prečo je zdravé sebavedomie v našom živote dôležité a ako dbať na to, aby sa u dieťaťa formovalo správne? O sebavedomí sa hovorí relatívne často, málokto ale vie, čo presne sa v tejto tajomnej komnate skrýva. Prečo potrebujeme zdravé sebavedomie? Dieťa, ktoré má zdravé sebavedomie, pozná svoje silné a slabé stránky. Vďaka tomu má […]

Dnešný svet objektívne nenapomáha budovaniu zdravého sebavedomia. Prečo je zdravé sebavedomie v našom živote dôležité a ako dbať na to, aby sa u dieťaťa formovalo správne?
O sebavedomí sa hovorí relatívne často, málokto ale vie, čo presne sa v tejto tajomnej komnate skrýva.

Prečo potrebujeme zdravé sebavedomie?

Dieťa, ktoré má zdravé sebavedomie, pozná svoje silné a slabé stránky. Vďaka tomu má silnú vieru v svoje reálne schopnosti, a preto má v skutočnosti aj väčšie šance uspieť. Sebavedomé dieťa sa cíti prijaté, odvážne, hrdé a vníma svoju hodnotu. Uvažuje o sebe pozitívne a je schopné čeliť každodenným výzvam. Vďaka tomu sa dokáže ďalej rozvíjať a dosahovať svoj potenciál.

Nízke sebavedomie vedie k úzkosti a depresiám

Detská psychologička a ambasádorka projektu zameraného na podporu sebavedomia Sama sebou Mária Tóthová Šimčáková hovorí, že dnes psychológovia prichádzajú do kontaktu s generáciou detí a mladých ľudí, ktorá nemá vysoké sebavedomie, hoci si myslíme opak. „Je to len maska. Vo vnútri sú to deti veľmi zraniteľné, okamžite si všetko na seba vzťahujú a majú pocit, že zlyhávajú.“

Takéto myslenie môže mať negatívny dopad na ich každodenný život. Nesprávny pohľad na seba môže znamenať, že budú k sebe nadmieru kritické, budú mať ťažkosti s robením rozhodnutí, vyvinú si rôzne strachy, komu môžu veriť a s kým spolupracovať v nových situáciách.

Deti s nízkym sebavedomím budú čeliť neustále otázkam, aká je ich hodnota a či sú hodné, aby boli milované. Všetko je to zapríčinené tým, že existuje obrovský rozdiel medzi tým, čo by si priali a ako sa ony samy vidia. Sú veľmi sebakritické a nikdy si nepripisujú zásluhy za úspešné dokončenie nejakých úloh.

Prečítajte si celý článok na eduworld.sk

Pridaj komentár